Logotyp Fungera Mera

Välkommen till Fungera Mera!

Letar du efter var du kan utöva parasport i Helsingborg? Eller letar du verktyg och information om hur du och din förening kan starta upp parasport som en del av er ordinarie verksamhet? Kanske letar du efter vår handbok Rörelseglädje för alla? Då är du på helt rätt ställe! För i flikarna ovan hittar du allt det och lite mer.

Om oss

Fungera Mera är ett projekt finansierat av Allmänna Arvsfonden och ägs av DHS Funktionshinderrörelsen i Helsingborg. I vår styrgrupp sitter förutom DHS även HISO, Fritid Helsingborg, Vård- och omsorgsförvaltningen Helsingborg, DHR Helsingborg och FUB Helsingborg

Fungera Mera är ett projekt av, med och för människor med funktionsvariationer med målet att öppna upp fler möjligheter till idrott och rörelseglädje i Helsingborg

I vår handbok “Rörelseglädje för alla” skriver vi:

“Forskning visar gång på gång sambandet mellan träning och en god hälsa. Det går också att visa på sambandet mellan träning och förbättrad utveckling av kognitiva förmågor och finmotorik, minskad risk för hjärt- och kärlsjukdomar, cancer, diabetes, psykisk ohälsa och stressrelaterade sjukdomar. Att röra på sig regelbundet har till och med visat att en kan förlänga sitt liv med flera år. Idrott och rörelse ger dessutom ofta möjlighet till gemenskap med andra vilket också är viktigt för människor och har visat sig ge positiva effekter på vårt psykiska mående.”

För att kunna vara fysiskt aktiv krävs det dock att en har tillgång till fysiska aktiviteter, så som idrottstillfällen, promenadstråk eller gym. För människor med funktionsvariationer är det inte alltid en självklarhet på grund av allt från bristande utbud till bristande tillgänglighet och/eller bemötande. Vi ser att det ofta finns en vilja att vara mer inkluderande bland föreningar och andra aktörer men det finns en brist på kunskap om hur. Fungera Mera jobbar för att vara en del av lösningen.

Vi försöker vara en del av lösningen genom att:

Fungera Mera är ett projekt finansierat av Allmänna Arvsfonden och ägs av DHS Funktionshinderrörelsen i Helsingborg. I vår styrgrupp sitter förutom DHS även HISO, Fritid Helsingborg, Vård- och omsorgsförvaltningen Helsingborg, DHR Helsingborg och FUB Helsingborg

Med stöd från Allmänna Arvsfonden