Logotyp Fungera Mera

Om parasport

Parasport (även känt under namnet paraidrott) är ett samlingsnamn för sport och idrott som utövas av människor med funktionsvariationer. Det som många associerar med namnet är Paralympics som är OS för personer med fysiska funktionsnedsättningar så som rörelsenedsättning, synnedsättning eller utvecklingsstörning. Sedan finns det även Special Olympics som är OS för personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Fungera Mera jobbar med en bredare definition av parasport. Vårt mål är att öka möjligheterna till rörelseglädje för människor med funktionsvariationer och tänker oss att det kan vara all möjlig fysisk aktivitet. Så som promenader, lekar eller styrketräning. Därmed är aktörerna som kan involvera sig i projektet, och i kampen för att skapa lika möjligheter till rörelseglädje, många. Det kan vara allt från idrottsföreningar till fritidsgårdar.

Det finns massvis av olika sporter inom parasporten. Vissa är adaptioner av redan existerande sporter (såsom paraishockey) och andra sporter är framtagna som specifikt parasport (såsom goalball). Parasport Sverige är ett idrottsförbund som samlar parasporter och är därmed experter på området. Alla parasporter ligger dock inte under Parasport Sverige utan under sina respektive sporters förbund. Till exempel ligger rullstolscurling under Svenska Curlingförbundet.

Parasport är en otroligt viktig del av sportutbudet. Det är en plattform för möten och gemenskap, ett roligt intresse eller yrke som skapar mening, ett sätt att hålla kroppen aktiv, ett normaliserande av funktionsvariationer, ett uppvisande av vad mänskliga kroppar är kapabla till, och mycket mer