Logotyp Fungera Mera

Workshops

Som en del av vårt uppdrag och mål att skapa ett ännu mer inkluderande idrottsutbud i Helsingborg erbjuder vi workshops särskilt designade för idrottsföreningar eller övriga aktörer som inte tidigare haft verksamhet för människor med funktionsvariationer. Workshopen har fokus tillgänglighet och bemötande vilket vi ser är de två nycklar som krävs för att göra bra och hållbar inkluderande verksamhet.

Vi vill poängtera att det inte är en workshop i parasport. Vi har fullt förtroende för att idrottsföreningar är experter på sin egna idrotter och att det inom respektive idrotts riksförbund eller Parasport Sverige finns kompletterande kunskap. Vår kompetens är tillgänglighet och bemötande utifrån människor med funktionsvariationer, och det är det vi utbildar i.

Vi specialdesignar dessa workshops baserat på de behov föreningen eller verksamheten själva ser. Detta eftersom vårt mål är att innehållet ska vara så relevant som möjligt och göra så stor skillnad som möjligt.

Workshopen är kostnadsfri. För att göra en förfrågan (eller ställa frågor) kontakta oss via formuläret under fliken “Kontakt” eller genom att mejla fungeramera@dhshelsingborg.se